Cách tìm hàng trên Taobao bằng hình ảnh đơn giản nhất

Taobao hỗ trợ người mua hàng có trải nghiệm mua sắm tốt hơn bằng cách cung cấp tính năng tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh. Tính năng này giúp người bán có thể tìm kiếm được sản phẩm tương tự mẫu sẵn có chỉ trong thời gian vài giây. Vậy cách tìm hàng trên …